Sneller en veel minder administratieve rompslomp

Jaarlijks evalueert u de opvangdienst die u aan ouders biedt. Enerzijds bevraagt u uw klanten en anderzijds bevraagt u uw gastouders. Deze evaluaties maken tevens onderdeel uit van het inspectierapport van de GGD, wat tot dit moment een hele administratieve kluif is. Daarom hebben we basisevaluaties ontwikkeld, die dit proces versimpelen. Met het makkelijke online programma stuurt u een evaluatie uit naar uw klanten. U ontvangt de resultaten in uw dashboard en kunt ze inzetten ter ondersteuning van de mondelinge evaluatie, door ze te verwerken in uw gespreksverslag. Omdat de vragenlijsten goed in te vullen zijn op laptop, tablet en telefoon kunt u ter plekke een evaluatie van een gastouder invoeren.

Waarom zou ik onderzoek via gastouder.tevreden.nl uitvoeren?

 

 1. 2 vragenlijsten voor de jaarlijkse evaluatie van vraagouders en gastouders
 2. Je krijg inzicht in wat klanten van het gastouderbureau en de gastouders vinden
 3. Meet de kwaliteit van deelthema’s als de opvanglocatie, risico-inventarisatie en kwaliteit van opvang
 4. Gebruik de feedback uit het onderzoek om interne verbeteringen door te voeren
 5. Online dashboard met waarin de resultaten te zien zijn
 6. Resultaten uit splitsen op bemiddelingsmedewerkers, gastouder of managementniveau
 7. Vergelijk de behaalde resultaten met andere gastouderbureau’s
 8. Laat je resultaten zien op de website, Facebook, Twitter en gastouder.tevreden.nl om potentiële klanten te overtuigen
 9. Je gastouders behalen het certificaat “Superheld Klantcontact”
 10. Ontvang een jaarlijkse rapportage met de landelijke resultaten

Gebruik het onderzoek als mondelinge evaluatie van de GGD

Wil je onze vragenlijst als basis gebruiken voor de mondelinge evaluatie van de GGD? Dat kan! Hoe gaat dit in z’n werk?

  1. Neem telefonisch contact op met de klant
  2. Open in de webbrowser het onderzoeksplatform en de vragenlijst
  3. Loop samen met de klant door de vragenlijst
  4. Aan het eind van de vragenlijst heb je de optie om de datum en de tijd van het gesprek in te voeren
  5. Geef aan dat de klant akkoord gaat met hetgeen besproken is
  6. Zowel jij als de klant ontvangt een kopie van het onderzoek in de mail
  7. Bij opmerkingen of bezwaren kan de klant deze handmatig toevoegen en retour zenden

Let op! Vraag altijd éérst aan uw GGD inspecteur of deze manier van evalueren door hem/haar wordt goedgekeurd. Dit is per regio anders.

Direct aanmelden

Wilt u de kwaliteit als gastouderbureau verbeteren? Meld u direct aan via onderstaand formulier.

Toelichting machtiging incasso

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, onderzoeksopzet en geeft u Tevreden BV toestemming om de bedragen samenhangend met bovenstaand abonnement te incasseren van uw rekeningnummer.

Alle bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW. Facturering vindt plaats bij opdrachtverstrekking en vervolgens in jaarlijkse termijnen. Betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. Levertijd is circa 5 werkdagen. De looptijd van deze overeenkomst is 1, 2 of 3 jaar vanaf de eerste van de maand volgend op datum van ondertekening. De overeenkomst wordt na de overeengekomen contractduur telkens met een gelijke termijn verlengd, tenzij deze uiterlijk 2 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd. Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Tevreden BV van toepassing. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden of op www.tevreden.nl, geregistreerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24299769 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene Voorwaarden